Lekce pro tento týden - Hmat

Čich, chuť a hmat koček | iFauna.cz Cukr není pro kočku, tak jako pro všechny masožravce, optimální, ale občas malé množství není škodlivé. Nechutenství je u koček velmi často vyvoláno nemožností podané krmivo řádně očichat. Hmat. Jak dalece kočky vnímají – hmatají – povrchy tlapkami, lze jen obtížně zjistit. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ - UTB s jiným jedincem, či z dostupného trusu ostatních zvířat. Hmat Hmatovými senzory jsou u koní dlouhé a tuhé chlupy na bradě, v okolí nozder a očí. Lidé se mylně domnívají, že lze z estetických důvodů toto ochlupení odstraňovat. Není to zcela vhodné, protože koně se …

Jan 01, 2010

Smysl (biologie) – Wikipedie Smysly u člověka Tradičních pět smyslů. Tradičně se rozlišuje pět základních smyslů: chuť, čich, sluch, hmat a zrak.Toto rozlišení znal již Tomáš Akvinský a před ním už i Aristotelés (jak je patrno z jeho spisu "O duši"). Z pojetí pěti smyslů vychází i fráze „mít všech pět pohromadě“. Koně a jejich smysly: Hmat | EQUICHANNEL.cz

Hlavní stránka > Aktuálně ze Zoo Praha > Novinky u zvířat. 14. 04. 2006 lužní les, les a lidské usedlosti. Výstava je koncipovaná tak, aby zasáhla všechny smysly – hmat, sluch, chuť, čich i zrak. Budete se moci seznámit i s některými živými živočichy, obývajícími Trojskou kotlinu, rostlinami, dřevinami i jejich

Zoo všemi smysly